Activități fiduciare

In conformitate cu prevederile aplicabile, oferim servicii fiduciare, precum:

– operațiuni de conservare a substanței şi valorii fondurilor financiare şi bunurilor încredințate;

– operațiuni de plasare a fondurilor în active mobiliare sau imobiliare, valori mobiliare şi alte instrumente financiare, în condiţiile legii;

– administrarea şi valorificarea plasamentelor efectuate prin contractarea de operațiuni materiale şi efectuarea de operațiuni juridice menite să sporească valoarea şi lichiditatea plasamentelor;

– activități conexe, cum ar fi completarea declarațiilor de impozit şi plata acestora şi a celorlalte datorii ale clientului legate de administrarea unor asemenea proprietăți, încasarea veniturilor sau a altor rezultate ale investițiilor;

– orice operațiuni în numerar privind plăți, încasări, efectuări de depozite bancare, compensări, rambursări impuse de natura activităţii încredințate.