Modificari ale legislatiei in domeniul sanatatii, al asigurarii pentru somaj si al concediului pentru cresterea copilului

1. OUG 107/2010 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 95/2006 PRIVIND REFORMA IN DOMENIUL SANATATII

Principala modificare adusa prin OUG 107/2010 consta in introducerea de noi categorii de persoane obligate la plata contributiilor de asigurari sociale de sanatate dupa cum urmeaza:

i. Pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc suma de 740 lei;

ii. Persoanele care beneficiaza de anumite drepturi stabilite prin legi speciale;

Dispozitiile OUG 107/2010 se aplica incepand cu data de 01.01.2011.

2. OUG 108/2010 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 76/2002 PRIVIND SISTEMUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ SI STIMULAREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA

OUG 108/2010 aduce urmatoarele modificari importante:

I. Cuantumul indemnizatiei de somaj

§  Cuantumul indemnizatiei de somaj este stabilit  in functie de indicatorul social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca si nu raportat la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata asa cum era prevazut in vechea reglementare.

§  Cuantumul indemnizatiei de somaj  reprezinta 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an.

§  Pentru somerii absolventi ai institutiilor de invatamant indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si consta intr-o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data stabilirii acesteia.

§  Valoarea indicatorului social de referinta se poate modifica prin hotarare a Guvernului in functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat an/an anterior aceasta determinand implicit  si modificarea cunatumului indemnizatei de somaj.

II. Persoanele care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj

§  Se prevede ca nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Dispozitiile prezentei ordonante se aplica incepand cu data de 01.01.2011.

3. OUG 111/2010 PRIVIND CONCEDIUL SI INDEMNIZATIA LUNARA PENTRU CRESTEREA COPIILOR

Cele mai importante prevederi ale OUG 111/2010 sunt dupa cum urmeaza:

I. Domeniul de aplicare

§  Ordonanta se aplica persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 01.01.2011, de aceste drepturi putand  beneficia oricare dintre parintii firesti ai copilului.

§  Pot beneficia de aceste drepturi a persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal.

II. Posibilitatea de a alege intre doua categorii de drepturi:

i. Concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an

§  In aceasta situatie se acorda concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, precum si o indemnizatie lunara in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.

§  Dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, persoanele care au optat pentru acordarea acestor masuri au dreptul la concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani

§  Parintele care se reintoarce la munca inainte de expirarea primelor 12 luni de concediu, are dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 500 lei pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.

ii. Concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani.

§  Persoanele care opteaza pentru aceasta categorie de drepturi vor beneficia de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si o indemnizatie lunara in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei.

§  Persoanele care au optat pentru aceasta categorie de drepturi nu beneficiaza de stimulent de insertie.