Noi prevederi legale in domeniul concurenţei neloiale şi protecţiei concurenţei

O.G. nr. 12 din 31 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei (denumită în continuare ”Ordonanța”)

I. Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale (denumită în continuare ”Legea”) a fost modificată în principal prin adăugarea următoarelor prevederi:

 Articolul 1 din Lege a fost modificat astfel încât în prezent include trei paragrafe, legiuitorul prevăzând în mod neechivoc în cadrul alin. (e) de acolo că Legea se aplică persoanelor fizice și juridice, de origine romana sau străine, care săvârșesc practici de concurență neloială.

 Articolul 11 din Lege a fost modificat astfel încât să prezinte o definitie mai clară a termenilor utilizați de Lege, respectiv prin clarificarea definițiilor existente si inserarea unor noi definiții pentru termeni ca ”practici comerciale”; ”concurență loială”; ”uzanțe cinstite”; ”secret comercial”; ”deținător legitim al unui secret comercial”; ”consumator”; ”participanți la piață”.

 Articolul 2 din Legte a fost modificat și reformulat astfel încât prevede în prezent în cadrul alin. (1) că Legea nu numai că reglementează faptele ce au drept consecință prejudicierea unui participant de pe piață dar si celor care sunt susceptibile de a produce astfel de rezultate în viitor si, în cadrul alin. (2) reglementează faptele de concurență neloială cum ar fi ”denigrarea unui competitor sau a produselor /serviciilor sale”; ”deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comericale” și orice alte practici care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei crendinte.

 Art. 21 din Lege prevede care este competența exclusivă a Consiliului Concurenței, enumerând totodată care sunt legile aplicabile principalelor domenii adiacente domeniului protecției concurenței;

 Art. 31 – Art. 34 au fost introduse, articole ce reglementează procedura prin care Consiliul Concurenței poate fi sesizat privind încălcări ale legii concurenței. Dispozițiile noilor Art. 31 – Art. 34 vor intra în vigoare în 30 de zile de la data publicării Ordonanței în Monitorul Oficial al României (Art. 31) şi în 60 de zile de la data intrării în vigoare – 09.08.2014 – (Art. 32).

 Art. 4 a fost modificat astfel încât în prezent stabilește care sunt faptele incriminate și valoarea amenzilor aplicabile.
 Art. 81 a fost introdus prin care este implementata o nouă entitate, respectiv Consiliul Interinstituțional care este compus din principalele organe de resort din România cu atribuții adiacente domeniului concurenței. Anual, Consiliul Interinstituțional în domeniul combaterii concurenţei neloiale va emite un raport asupra implementării legislaţiei în domeniul combaterii concurenţei neloiale, care va fi înaintat Guvernului prin grija Ministerului Finanţelor Publice.

II. Legea Concurenței nr. 21/1996 (denumită în continuare ”Legea”) a fost modificată în principal prin adăugarea următoarelor preveri:

 Capitolul IV ”Consiliul Concurenței” din Lege a fost modificat prin adăugarea anumitor prevederi stabilite pentru a atinge o utilizare mai rațională a resurselor Consiliului pentru întreprinderea de investigații.

 Capitolul V ”Procedura de examinare preliminară, de investigare şi de luare a deciziilor” din Lege a fost modificat astfel încât dacă printr-o investigație demarată din oficiu de Consiliu acesta constată că nu există probe care să ateste o încălcare a Legii, atunci va înceta investigația prin ordin al Președintelui.

Vă aducem la cunoștință că expunerea de mai sus reprezintă o selectie și interpretare proprie a societății noastre asupra Ordonanței. Avem rugămintea să analizați Ordonanța în cazul oricărei neînțelegeri sau întrebări privind această scurtă prezentare.