Noul cuantum al salariului minim brut pe tara

§  In data de 1 ianuarie 2011 a intrat in vigoare HG 1193/2010 care prevede majorarea valorii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, de la suma de 600 lei la suma de 670 lei.

§   Salariul este stabilit pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 reprezentand 3,94 lei/ora.

§  Nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la stabilirea salarariul sub acest nivel la incheierea unui contract individual de munca constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 de lei la 2000 de lei.