Proiecte finanțate din fonduri europene (POSRDU, etc)

Serviciile pe care le oferim clienților noștri sunt susținute de experiența câștigată în pregătirea şi punerea în aplicare a unui număr semnificativ de proiecte finanțate din fonduri europene, derulate împreună cu instituții de stat sau clienți privați (POSDRU, etc.)

Ne asistăm clienții în fiecare etapă a dezvoltării proiectelor lor, conștienți de faptul că de fapt ele sunt, de asemenea, proiectele noastre, cartea noastră de vizită.

Totodată, îi ajutam în procesul de identificare şi pregătire a documentației necesare pentru a obține finanțări, în funcție de nevoile lor.

In cadrul proiectelor aflate in derulare si finanțate din fonduri EU oferim asistență juridică, prin furnizarea de experți juridici certificați drept membri ai echipei de management. Consultanța juridică furnizată în cadrul echipei de management include:

– elaborarea documentelor juridice necesare implementării proiectului;

– asistență juridică permanentă (inclusiv elaborarea documentațiilor de achiziție publică) in legătură cu derularea tuturor procedurilor de achiziție publică din cadrul proiectului;

– avizarea din punct de vedere juridic a tuturor documentelor elaborate in cadrul proiectului;

– redactarea de rapoarte legale și puncte de vedere cu privire la diverse probleme juridice apărute pe parcursul implementării proiectului;

– asistență juridică permanentă acordată managerului de proiect si echipei de management in legătură cu implementarea proiectului

Serviciile de consultanță oferite acoperă și perioada post-implementare, inclusiv în legătură cu proceduri de verificare ale autorităților cu atribuiții de control in acest domeniu.