Achizitii publice

Servicii:

Asigurăm asistență juridică atât pentru operatori economici privați cât și pentru autorități publice, folosind un mod multidisciplinar de abordare care combină specializarea în domeniile de aplicare ale O.U.G. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Pentru clienții noștri privați asigurăm toate tipurile de servicii juridice pe parcursul derulării Procedurilor de Atribuire, precum:

– Identificarea oportunităților de afaceri din SEAP

– Consultanță juridică cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice și a PPP;

– Consultanță privind modul de utilizare a mijloacelor electronice de achiziții publice;

– Analiza documentațiilor de atribuire și identificarea eventualelor încălcări ale legislației naționale sau comunitare;

– Asistență referitoare la pregătirea documentelor de calificare;

– Redactarea solicitărilor de clarificări;

– Consultanță referitoare la întocmirea ofertelor tehnice și financiare;

– Consultanță juridică pentru negocierea, încheierea și executarea acordurilor de asociere și/sau subcontractare;

– Redactarea eventualelor obiecții la contractele de achiziție publica propuse în cadrul documentațiilor de atribuire;

– Reprezentare/asistență juridică pe parcursul ședințelor de deschidere a ofertelor;

– Consultanță juridică pentru negocierea, încheierea și executarea contractelor de achiziție publică și de parteneriat public-privat;

– Formularea contestațiilor și a plângerilor, în conformitate cu legislația achizițiilor publice și PPP

– Reprezentarea în faza de judecata  a contestațiilor în fata Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) și a instanțelor de judecată (Curți de Apel)

Pe de altă parte,  acordăm asistență autorităților contractante la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de parteneriat public-privat.

 – Consultanță juridică cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice și a PPP;

– Consultanță privind modul de utilizare a mijloacelor electronice de achiziții publice;

– Stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice și PPP;

– Redactarea și/sau revizuirea documentațiilor de atribuire în conformitate cu legislația națională și comunitară;

– Redactarea anunțurilor de intenție, de participare și/sau de atribuire;

– Redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de potențialii ofertanți;

– Asistență pe parcursul ședințelor de deschidere a ofertelor;

– Consultanță și asistență pentru verificarea eligibilității ofertanților;

– Redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse;

– Asistență și reprezentare în fața Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor judecătorești cu privire la eventualele contestații și plângeri;

– Consultanță juridică pentru negocierea, încheierea și executarea contractelor de achiziție publică și parteneriat public-privat.

 

Experienta:

Acordarea de asistenta juridica unei agentii nationale din Romania in procedura de achizitie publica de servicii informatice si servicii conexe, constand in, fara a se limita la, asistenta juridica privind redactarea documentatiei de atribuire si a contractului cadru de achizitie de servicii informatice si servicii conexe.

Acordarea de asistenta juridica unei autoritati publice la intocmirea documentatiei in vederea vanzarii in procedura de licitatie publica a pachetului de actiuni detinute de Stat la o societate comerciala de interes strategic.

Asistenta juridica si reprezentare pentru o importanta televiziune de sport în legatura cu participarea la procedurile de achizitie publica, incluzand redactarea documentelor din oferta si asistenta in timpul negocierilor contractului de achizitie cu autoritatea publica romana.