Drept corporatist si comercial

Noi vă putem ajuta în alegerea celor mai sigure structuri juridice, asigurând serviciile necesare încorporării, fuziunilor, achizițiilor, cesiunilor sau reorganizării societăților. De asemenea, va putem ajuta cu administrarea structurilor de afaceri şi cu organizarea şi formalizarea relațiilor dintre acționari, directori si angajați.

Servicii.

Serviciile juridice pe care le oferim in materia dreptului societar/comercial includ, cu titlu de exemplu:

– Inființarea de societăți comerciale, asociaţii si/sau fundații;

– Organizarea și funcționarea societăților comerciale și organizațiilor non-profit: elaborarea regulamentului de organizare și funcționare; asistență la ședințele organelor statutare; menținerea relației cu instituțiile/autoritățile publice implicate;

– Realizarea tuturor formalităților de înregistrare a modificărilor actelor constitutive ale diverselor organizații de tip asociativ; due diligence pentru achiziționarea de părți sociale / acțiuni sau active ale unui agent economic;

– Asistență si consultanță juridică cu privire la încheierea de contracte în legătură cu managementul si funcționarea societăților comerciale;

– Asistență și reprezentare juridică în proceduri de negociere comercială;

– Reprezentare și consultanță juridică în toate aspectele legate de fuziuni și achiziții;

– Asistență juridică în toate etapele reorganizării judiciare și a dizolvării societăților comerciale.