Infrastructura

Servicii.

Serviciile juridice prestate in favoarea antreprenorilor includ, cu titlu de exemplu:

–  Asistență și consultanță juridică cu privire la negocierea si modificarea contractelor de tip FIDIC;

–  Asistență și reprezentare juridică cu privire la negocierea, încheierea și modificarea  contractelor de lucrări și a contractelor asociate acestora (contracte de subantrepriză, proiectare, furnizare de materiale, asistenta tehnica, montaj);

–  Asistență juridică pe parcursul executării contractelor de lucrări de construcții și infrastructură (răspunderea contractuala, recepția lucrării, garanția lucrării etc.);

–  Redactarea și revizuirea contractelor de lucrări, a contractelor asociate acestora și a actelor adiționale la contracte;

–  Asistență și reprezentare juridică atât pentru antreprenori, cât și pentru beneficiari în proceduri de soluționare convențională a disputelor (e.g. în fața Comisiilor de Adjudecare a Disputelor) și în fața instanțelor de judecată;

–  Reprezentare juridică in fata autorităților competente in cadrul procedurilor de obținere a documentațiilor cadastrale, certificatelor de urbanism, autorizațiilor de executare ori desființare a construcțiilor, altor avize si aprobări;

–  Redactarea de opinii legale cu privire la interpretarea legislației specifice din domeniul construcțiilor.