Proprietate intelectuala

Lucrăm împreună cu clienții noștri pentru a identifica sau valida mijloacele cele mai eficiente de obținere, exploatare, protecție şi creștere a activelor necorporale (mărci comerciale, brevete, desene şi modele industriale, drepturi de autor, baze de date, know-how, nume de domenii, etc.).

Servicii.

Serviciile pe care le oferim includ:

– Redactarea de opinii legale cu privire la interpretarea si aplicarea legislației specifice domeniului proprietății intelectuale;

– Asistență si reprezentare juridică in vederea obținerii brevetelor de invenție, înregistrării la O.S.I.M. a mărcilor si a desenelor industriale;

– Redactarea si revizuirea contractelor având ca obiect cesiunea drepturilor de autor si transmiterea drepturilor asupra mărcilor prin cesiune sau licență;

– Asistență si reprezentare juridică in vederea formulării de opoziții împotriva înregistrării mărcilor;

– Asistență si reprezentare juridică in fata Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.) in vederea înregistrării sau înscrierii in registrele naționale administrate de acesta;

– Reprezentare juridică in fata autorităților si instanțelor competente in litigii având ca obiect dreptul proprietății intelectuale;

– Asistență si reprezentare juridica in litigii vizând dreptul la imagine si la viața privata;

– Asistență si reprezentare juridică in fata autorităților si instanțelor competente in litigii având ca obiect dreptul proprietății intelectuale, cum ar fi:

  • acțiuni in anularea mărcii;
  • acțiuni de decădere din drepturile asupra unei mărci;
  • litigii de concurenta neloiala;
  • litigii de contrafaceri;
  • acțiuni de recunoaștere a drepturilor de autor;
  • acțiuni de recuperare a drepturilor patrimoniale de autor;
  • litigii in legătură cu numele de domenii de internet;
  • acțiuni rezultate din nerespectarea contractelor de transfer a proprietății sau a dreptului de a folosi drepturile de proprietate intelectuala.