Noua lege a parteneriatului public-privat

In Monitorul Oficial cu numărul 676 din data de 5 octombrie 2010 s-a publicat Legea nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat.

Legea reglementeaza proiectele public-private, definite ca fiind proiectele care se realizează în întregime sau parţial cu resurse financiare proprii sau atrase de către investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, în urma căruia va rezulta un bun sau un serviciu public.

Proiecte pentru care se aplica legea PPP sunt cele care au ca obiectiv public proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferul unui bun sau serviciu public, după caz.

Pot fi parti ale unui contract de PPP:

  • Investitorul privat – reprezentat de orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care este dispusă să asigure finanţarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat
  • Partenerul public – reprezentat de orice autoritate publice, organism al statului, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial sau orice asociere formata din partneri publici.

Activitati ce pot fi realizate de catre investitorul privat prin contractual de parteneriat sunt enumerate exemplificativ in lege si sunt: proiectarea, începând cu faza de proiect ethnic, construcţia, dezvoltarea, reabilitarea/modernizarea, operarea, întreţinerea, finanţarea.

Incheierea unui contract de parteneriat public-privat se realizeaza in urmatoarele etape:

  • iniţierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anunţului de intenţie de către partenerul public
  • analiza şi selecţia preliminară a unor investitori privaţi, premergătoare încheierii acordului de proiect care este în sarcina partenerului public
  • negocierea este etapa prin care autoritatea publică derulează consultări cu investitorii privaţi selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv valoarea investiţiei si perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat
  • încheierea contractului de parteneriat public-privat
  • ulterior încheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile legale pentru constituirea companiei de proiect ca societate comercială rezidentă în România în vederea realizării obiectivelor contractului de parteneriat public-privat.

Chiar daca etapele de atribuire a contractului de parteneriat public-privat sunt definite in lege, aceasta prevede ca partenerul public va elabora şi aproba normele proprii pentru înfiinţarea comisiilor, elaborarea criteriilor şi derularea etapelor de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a investitorilor privaţi.

Legea intra in vigoare la 04 noiembrie 2o1o.